Knjige

Amélie Nothomb – Palež i Peplon,prijevod s francuskog na BHS, cijena 15 KM

Scan NASLOVNICA NOTHOMB2Palež i Peplon, Amélie Nothomb, s pripovijetkom Mubere Isanović; predgovor: Marijana Petrović, tiraž: 500 komada; 2015/2016, 225 strana; prijevod: Sabina Pstrocki Šehović, s ilustracijama Nelise-Nele Baždar, lektura i korektura: Zinaida Lakić; Izdavač IMIC-Zajedno i Šahinpašić.

Radi se o ilustiranoj publikaciji– prijevodu 2 djela zajedno,

Detaljno

Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta

propitivanje zenskih, feministickih i muslimanskih identitetaPropitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta- Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegoviniu i na Kosovu, uredila Zilka Spahić-Šiljak,uz predgovor Margot Badran, Sarajevo 2012, CIPS i Univerzitet u Sarajevu. Jedna od velikih prednosti ove knjige jeste da ona kombinira referentnu feminističko-teoretsku i historijsku analizu i

Detaljno

Izgradnja Evrope

Scan 4U ovom izboru predstavljeni su tekstovi koji ocrtavaju, na nesavršen način svakog izbora, razvoj jedne ideje o Evropi. Osnovni ton tekstova je 'orijentiran', što ovdje znači uvjetovan poznatim i konačnim (?) povijesnim ishodom. Drugim riječima, znajući da se Evropa na početku XXI. stoljeća nalazi pred političkim ujedinjenjem, birali smo one autore

Detaljno

Zloupotreba islama

Scan 3Radi se o prijevodu Nurije Hadžić, djela Abdulvehaba Medeba. Publikaciju je podržala zaklada Robert Schuman.Naslov originala: La Maladie de l'Islam, (Ed.de Seuil,2002.). Abdelwahab Meddeb(1946.) tuniški književnik francuskog izraza predaje komparativnu književnost na sveučilištu Paris X-Nanterre. Direktor je međunarodnog časopisa Dedale. Uređuje

Detaljno

Zlodusima nasuprot

Scan 2Iako su nacionalsocijalizam i fašizam u svojoj biti protuvjerski, historijska činjenica je da ni etablirano kršćanstvo (u ovom slučaju pravoslavno, protestantsko i katoličko) ni islam nisu jasno osudili te rasističke ideologije niti su iz svojih redova isključivali njihove protagoniste. Zastrašujuća je istina da na slavenskom jugu ni do

Detaljno

Monoteističko troglasje

ScanRukopis Monoteističko troglasje predstavlja doprinos odgoju za poštivanje i toleriranje drugih ljudi, drugih religija i svjetonazora, za susrete i razgovore, za upoznavanje i uvažavanje vrijednosti drugih religijskih tradicija. Zacijelo pragmatično i ohrabrujuće štivo. Sasvim nov i svjež didaktički orjentisan priručnik, koncipiran prema zahtjevima

Detaljno

Žene,religija i politika

Žene, religija, politikaIznijansirano i produbljeno štivo Žene, religija i politika ukazat će da ’monofunkcionalnost’ jezika vjernika i vjernica, koja je u očitoj nepomirljivosti sa’multifunkcionalnošću’ jezika građana i građanki, ima svoj temelj u dosadašnjoj muškoj interpretativnoj strategiji iščitavanja svetih tekstova. Autorica ubjedljivo dekonstruira

Detaljno

Enciklopedija Anđela

enciklopedija andjelaENCIKLOPEDIJA ANĐELA Naslov originala: Encyclopedia of Angels autorica - Rosemary Ellen Guiley ; prijevod s engleskog jezika - Sabina Pstrocki-Šehović : gl.urednik - Mirza Maglajlić ; recenzenti: Eli Tauber, Božana Ivelić-Katava, Ahmed Bosnić. Referentna publikacija; 461 strana, format A4, tvrdi uvez, ilustrirana, štampa MAG

Detaljno

Women, religion and politics

WRP

Women, religion and politics by Zilka Spahić-Šilajak is a nuanced and profound reading which stresses ‘mono-functionality’ of male and female believers’ languages, which obviously cannot be reconciled with ‘multi-functionality’ of the language of male and female citizens. The book investigates the

Detaljno