Poboljšavanje usluga Biblioteke IMIC-a

Poboljšavanje usluga Biblioteke IMIC-a

Poboljšavanje usluga Biblioteke IMIC-a započelo je kao projekat kroz saradnju između IMIC-a i Aleksandrijske biblioteke 2008. godine. 2009. godine potpisan je Memorandum o saradnji čime su definirane aktivnosti koje je potrebno poticati u nastupajućem periodu poput razmjene znanja i iskustava, razmjene knjiga i bibliotekara, razmjene stručnjaka i

Detaljno