PROMETEJ

PROMETEJ

Projekat Prometej je započeo kao volonterska inicijativa u junu i julu 2011. godine, kroz koju je IMIC nastojao pomoċi marginaliziranim i najugoženijim pojedincima u društvu, i to u poboljšavanju njihovog pristupa osnovnim ljudskim pravima (socijalno-ekonomska. građanska, politička, kulturna i druga prava). Od početnih 5 slučajeva, projekat se

Detaljno