Mjesečna arhiva Oktobar 2016

Smjernice za molitvu na susretima kršćana, židova i muslimana

Njemački su biskupi prvi put 2003. godine objavili dokument „Smjernice za multireligijska slavlja kršćana, židova i muslimana“ kao pomoć u praktičnom radu.

Ova preporuka temelji se i na činjenici da se zadnjih godina i desetljeća u teologiji te u crkvenoj i svjetskoj javnosti, osobito nakon Drugog vatikanskog sabora, dosta diskutiralo i pozivalo na međureligijski dijalog.

Detaljno