Monoteističko troglasje

Scan

ScanRukopis Monoteističko troglasje predstavlja doprinos odgoju za poštivanje i toleriranje drugih ljudi, drugih religija i svjetonazora, za susrete i razgovore, za upoznavanje i uvažavanje vrijednosti drugih religijskih tradicija. Zacijelo pragmatično i ohrabrujuće štivo. Sasvim nov i svjež didaktički orjentisan priručnik, koncipiran prema zahtjevima modernog kurikuluma iz oblasti studija religije. Knjiga je namijenjena i široj čitalačkoj publici koja uključuje, ali se ne ograničava na učenike, studente, nastavnike, radoznalce željne da se upoznaju s osnovnim doktrinarnim principima, etičkim vrijednostima i normama, mirotvoračkim kapacitetom, stavovima prema porodičnom životu, te svetkovinama, praznicima, ritualima, umjetničkom stvaralaštvu i odnosu prema državi i društvu velikih svjetskih religija, osobito judaizma, kršćanstva i islama.