Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta

propitivanje zenskih, feministickih i muslimanskih identiteta

Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta- Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegoviniu i na Kosovu, uredila Zilka Spahić-Šiljak,uz predgovor Margot Badran, Sarajevo 2012, CIPS i Univerzitet u Sarajevu. Jedna od velikih prednosti ove knjige jeste da ona kombinira referentnu feminističko-teoretsku i historijsku analizu i strukturalnu i kulturnu, čime dobijamo značajan akademski doprinos ovoj temi, zadržavajući istovremeno glavni fokus na ženskim narativima i procesima konstituiranja ovog pitanja unutar i izvan samog konteksta. Kroz ovu knjigu na površinu izranja relevantnost historije za savremena kretanja, značaj ženskih pitanja u procesima demokratizacije i pomirenja, te način na koji politike identiteta uvijek (p)ostaju političko sredstvo u pozitivnom i negativnom smislu. Radi se o čitavoj jednoj neistraženoj i često zanemarenoj dinamici sa konkretnim akterima, sa svim njima imanentnim karaktersitikama, i još pri tom u specifičnom društvenom kontekstu natkrivenom   ‘svetim baldahinom ‘ (P. Berger).  Knjiga prikazuje na koji se način konstruiraju veze između femininosti, islama i feminizma,te ambivalnetna poimanja feminizma (koja se razlikuju kod praktikantica i nepraktikantica, mladih i starih, seoskih i gradskih žena) i koja uključuju starh od stigme i etiketiranja zbog feminizma, ali i prihvatanje njegove političke i društvene poruke.