IMIC - "Zajedno"
INTERNACIONALNI, MULTIRELIGIJSKI I INTERKULTURALNI CENTAR

Prevođenje komparativne literature o religijama

0

Prevođenje komparativne literature o religijama jedna je od inicijativa Internacionalnog Multireligijskog Interkulturnog Centra ‘Zajedno’ koja je pokrenuta od osnivanja udurženja, a nastavit će se u narednim godinama.

IMIC nastoji obezbijediti komparativnu literaturu o kulturama i religijama za šire čitateljstvo, za mladu i akademsku publiku, te za stručnjake, predavače i istraživače kojima je takva literatura potrebna, kako na stranim jezicima (engleski, njemački, francuski) tako i na lokalnim (bosanski-hrvatski-srpski). Fond IMIC-ove biblioteke sadrži mnogo komparativne literature, ali se nastoji obogatiti i novijim izdanjima, a među njima i prijevodima, čiji je izdavač ili su-izdavač IMIC. Na ovaj način izdavačka djelatnost, autorski i prevodilački rad i misija IMIC-a tj.-širenje dijaloga među religijama i kulturama ostvaruju sinergiju i rezultiraju u kvalitetnoj knjizi koja lako nalazi put prema čitatelju, educira ga i informira o sličnostima i različitostima među religijama i o srodnim temama.

IMIC-ove publikacije mogu se naručiti putem e maila ili telefona, prateći ovaj link Naručite IMIC-ovu publikaciju!

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Odgovorni ste za sav sadržaj u Vašim komenatarima. Naš portal ne može preuzeti odgovornost za sadržaj vaših postova.