IMIC - "Zajedno"
INTERNACIONALNI, MULTIRELIGIJSKI I INTERKULTURALNI CENTAR

“Religija u javnom prostoru”

0

Nakon uspješno održane svečane skupštine u povodu 25 godina rada, IMIC ZAJEDNO nastavlja sa radom na novom projektu pod simboličkim nazivom „Božići, Hanuka, Bajrami“ i radnim nazivom “Religija u javnom prostoru”.

Projekt će trajati do 11. 9. 2021. godine a sastoji se iz dvije faze: prva do 19. 8. 2018., a druga do 11. 9. 2021. Prvi dio će se implementirati u Posavskoj županiji sa strankama zastupljenim u Parlamentarnoj skupštini. U Orašju je 16. 12. 2016. održan radni doručak sa strankama SDP, Posavska stranka i HDZ 1990, sa kojima je IMIC ZAJEDNO već do sada surađivao.

U četvrtak 22. 12. 2016. u 11 sati u Orašju odžan je sastanak i sa drugim strankama iz Posavske županije. Upoznati su sa projektom i nna obadva sastanka donijli Odluku da se formira Radni kružok stranaka Županije/Kantona Posavskom (skraćeno:RAKS).

 

Ciljevi projekta:

 1. Predočavanjem konkretnih primjera upoznati stranke i njihove glasače sa problemima vezanim za djelovanje religija (judaizma, kršćanstva i islama) u javnom prostoru.
 2. Pomoći strankama da implementiraju OSCE-ovu preporuku za izbore o kvoti zastupljenosti najmanje 30% žena u strankama (i 30% muškaraca u „ženskim strankama“) i što više mladih (u dobi do 30 godina).
 3. Pomoći vladinom sektoru kao i ljudima u Vladi da se bore protiv opasnog slogana “čuvaj me Bože od motike i politike” i posebno ohrabrivati mlade da se politički organiziraju u stranke i nevladine organizacije, i da se uvjere da svi teže istim ciljevima kroz afirmaciju ljudskih prava i demokraciju.
 4. Zbog lakšeg operativnog djelovanja formirat ćemo Radni kružok stranaka Posavske županije i uskoro usvojiti Pravilnik o radu.

 

Stranke Posavske županije (abecednim redom):

 1. Demokratska fronta (DF)
 2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
 3. Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990)
 4. Hrvatska stranka prava (HSP)
 5. Posavska stranka (PS)
 6. Savez za bolju budućnost (SBB)
 7. Socijaldemokratska partija (SDP)
 8. Stranka demokratske akcije (SDA)

2. IMIC ZAJEDNO će u drugoj fazi projekta ostvariti suradnju sa RAKS-om i sa županskim/kantonalnim NGO-ima.

 

            za IMIC SIB:

koordinatorica, Adnana Tihić

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Odgovorni ste za sav sadržaj u Vašim komenatarima. Naš portal ne može preuzeti odgovornost za sadržaj vaših postova.